Recreatie Overdinkel

Om een duurzaam beheer van het landschap mogelijk te maken wenst men meer mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer. Recreatie die past in het landschap is welkom.

Het liefst wil men voorzieningen waar men zelf ook nog iets aan heeft, op het vlak van dagrecreatie, zoals sauna / welness enz. Tevens is verblijfsrecreatie gewenst.

Graag ziet men dat de camping nieuw leven ingeblazen wordt. De infrastructuur is immers al aanwezig. Hiervoor is wel een goede inpassing in het landschap noodzakelijk.

Sinds 2010 heeft het dorp een duurzaamheidsplan.
aangezicht Overdinkel