Overdinkel.net

Overdinkel.net geeft een overzicht van de vier belangrijkste aspecten van het dorp Overdinkel: historie, voorzieningen, instellingen en toerisme. Daarnaast verwijzen we naar winkels, welzijn, scholen, bedrijven, sport, muziek en uitgaan.

Overdinkel is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente. Overdinkel wordt ook wel het smokkeldorp genoemd. Het dorp kent een rijke smokkelgeschiedenis.

Het buitengebied is fraai met prachtige natuur en artistieke kunstwerken.

Deze website valt onder toezicht van de Dorpsraad Overdinkel. We hebben geprobeerd om zo volledig mogelijk te zijn, maar mocht er onverhoopt toch iets ontbreken dan horen wij dit graag via contact.

Smokkelroute Overdinkel

Overdinkel Agenda


Buitengebied Overdinkel

Smokkelfilm Overdinkel

Smokkelfilm Overdinkel Smokkelfilm Overdinkel


Stichting Bruisend Overdinkel krijgt op korte termijn een smokkelfilm over het grensdorp Overdinkel.
Er zijn verschillende scenes opgenomen rondom de plekken waar gesmokkeld werd. Zowel plekken in Nederland als in Duitsland zijn in beeld gebracht. Dit heeft unieke beelden en verhalen opgeleverd. Bijzondere verhalen voor inwoners, jeugd en toeristen.

De film is een mooie aanwinst voor het toerisme in Overdinkel, je krijgt namelijk een mooi beeld van hoe mooi Overdinkel wel niet is. In december kan de film hopelijk volledig tentoongesteld worden.


Wandelroute Overdinkel


Overdinkel is een startpunt in de gemeente Losser in Overijssel. Dit wandelroute bord staat aan de Hoofdstraat in Overdinkel, vlak bij het trefhuus. Dichtbij het startpunt Overdinkel liggen de startpunten Glane, Driland, Losser, Bardel, Erve Kraesgenberg en Zandbergen.
Bij het startpunt in Overdinkel kunt u gaan wandelen, en gaan genieten van historie, natuur en kunst die Overdinkel te bieden heeft. Overdinkel ligt aan de oostelijke kant van de Dinkel. Start met wandelen door het Gerardus Majellapark met zijn bijzondere kunstwerken.

Rondom het gebied van Overdinkel speelt de grens een belangrijke rol, vandaar zijn naam grens- smokkeldorp. Je kunt de Dinkel volgen en wandelt door langs de beek 'de Ruhenbergerbeek'.


Gezondheidscentrum Overdinkel


Wetende van het nijpende te kort aan huisartsen in de omgeving, wordt er van de pastorie een gezondheidscentrum gemaakt. De kerk zal dienen voor het gezondheidscentrum.
Alle huisartsen in Overdinkel en Losser zijn benaderd met de vraag of daar belangstelling voor was. De Losserse huisarts Boermans heeft belangstelling en gaat een huisartsenpraktijk beginnen in het gezondheidscentrum Overdinkel, met spreek-en behandelkamers.

Het bestuur is blij dat de plannen zo lopen want nu blijven beide gebouwen naast elkaar in stand. Wanneer alles meezit, zal medio 2021 het gezondheidscentrum Overdinkel geopend kunnen worden.


Nieuws - Trefhuus Overdinkel

Smokkeldorp Overdinkel


Misschien komt er opnieuw een smokkelmuseum in Overdinkel.
Overdinkel had een smokkelmuseum in 2003 tot en met 2012.
Wethouder Harry Nijhuis van Losser kondigde dat aan, tijdens de smokkelbeurs in het Kulturhus in het dorp. Overdinkel 'het smokkeldorp' kent een rijke smokkelgeschiedenis. Boter, koffie, kleding en schoenen, het werd in een ver verleden allemaal de grens over gesmokkeld bij Overdinkel.

Inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen zijn enorm druk rond het smokkelthema. Op dit moment is er een werkgroepje gevormd bestaande uit diverse organisaties zoals dorpsraad, fundament, VVV, OCO, gemeeente Losser en Bruisend Overdinkel om de mogelijkheden te bekijken om weer een smokkelmuseum te vestigen in Overdinkel. De organisatie werkt aan nieuwe attracties en evenementen waarbij de nadruk ligt op de geschiedenis van Overdinkel als smokkeldorp.


Escaperoom Overdinkel


Escaperoom; Overdinkel volop in beweging.
De realisatie van de escaperoom hopen we op korte termijn te realiseren.
De basis is door de "Smokkelstudenten" gemaakt. Een eerdere oproep van de studenten voor goederen die in de escaperoom geplaatst zouden kunnen worden was een succes. Ze hebben bij diverse dorpsbewoners spullen gekregen en in bruikleen gekregen welke in de opzet van de escaperoom verwerkt zijn.

Daarnaast verwachten we, in navolging van het stageproject van de studenten, binnenkort opdracht te kunnen geven voor het opstellen van een bedrijfs- en exploitatieplan voor een nieuw Smokkel- en textielmuseum.

Dit onderzoek zal door een conservator - directeur van een bestaand museum uitgevoerd gaan worden zodat we professionele input gaan krijgen waarmee we, gezamenlijk met diverse partijen in de gemeente Losser, verder kunnen werken. De benodigde financiën voor het vervolgonderzoek zijn voor het grootste gedeelte binnen.